ΥΛΙΚΟ @GRChess

Το υλικό για τα μαθήματα με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά παρέχεται από την πλατφόρμα του προπονητή και μέσω του mailing list.

Για περισσότερες πληροφορίες : material@grchess.com