Ανακοίνωση από Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία

Σύμφωνα με τον Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας από τη λοίμωξη covid-19, όλες οι περιφερειακές ενότητες έχουν τεθεί στο επίπεδο Γ΄- Συναγερμού. Για το επίπεδο Γ τα νέα κυβερνητικά μέτρα που τίθενται σε ισχύ από 7/11/2020 και ώρα 06:00 π.μ. προβλέπουν αναστολή κάθε αγωνιστικής και προπονητικής δραστηριότητας διά ζώσης.

Γι αυτό το λόγο προχωράμε πάλι στα online μαθήματα.

Πληροφορίες : https://www.grchess.com/online/

Πηγή : https://www.chessfed.gr/archives/9516

No Comments Yet.