Νέα δελτία, ανανεώσεις, zoom.us και μπλουζάκια

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΗ (ΝΕΑ ΔΕΛΤΙΑ)

  1. Υπογραφή έντυπης αίτησης εγγραφής αθλητή.
  2. Μια φωτογραφία (σε ψηφιακή μορφή). Την στέλνετε με email ή viber κλπ σε μένα.
  3. Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου αποδεικτικού της ταυτότητας, π.χ. στρατιωτική ταυτότητα, διαβατήριο κ.α. Για τους αλλοδαπούς μη κοινοτικούς απαιτείται επικύρωση του διαβατηρίου από Έλληνα δικηγόρο και προσκόμιση άδειας διαμονής ή βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για την έκδοση άδειας διαμονής της παρ. 5 του άρθρου 8 ή της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014.
  4. Για τους ανηλίκους μέχρι 18 ετών, επιπλέον και σύμφωνη γνώμη του γονέα ή εκείνου που ασκεί την πατρική εξουσία ή του επιτρόπου του αθλητή.
  5. Είναι υποχρεωτική η αναγραφή του ΑΜΚΑ, σύμφωνα με το ΦΕΚ 558 Β΄ 6/2/2023.
  6. Να μην είναι εγγεγραμμένος σε άλλο αθλητικό σωματείο της δύναμης της Ε.Σ.Ο.
  7. Όπου στην αίτηση αναγράφεται αθλητής νοείται και αθλήτρια
  8. 20 € παράβολο ανά αίτηση/δελτίο (τα δίνετε σε μένα)

Όλα τα έγγραφα αποστέλλονται σε ψηφιακή μορφή, θα χρειαστώ φυσικά εκτυπωμένη την αίτηση με την υπογραφή του παίκτη/τριας ή γονέα. Όλα τα άλλα μπορείτε να τα στείλετε στο deltia@grchess.com ή στο viber μου!

Ενημερώστε με για τι μέγεθος μπλουζάκι φοράει το κάθε παιδί (είναι στο πλάνο να κάνουμε και μπλουζάκια σιγά σιγά).