ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Τα μαθήματα γίνονται αποκλειστικά από τον έμπειρο προπονητή Κωνσταντίνο Εμμανουηλίδη, πιστοποιημένο από την Παγκόσμια Σκακιστική Ομοσπονδία με την υψηλότερη διαβάθμιση στο νησί.

Περισσότερες πληροφορίες : https://www.grchess.com/contacts/